AGILENT TECHNOLOGIES HEADQUARTERS BeijingPhoto: Zhong Bao Sun